Florbalstore.sk / Reklamácia, výmena a vrátenie tovaru

Reklamácia, výmena a vrátenie tovaru

Reklamacia doručovacích služieb

Ked k vám zasielka príde poškodená postupujte, prosím, následovne:

1. Zásielku si vždy pozrite pred dopravcom.
2. V prípade poškodenia obalu (zdeformovania, roztrhania, rozmočenia...) zapíšťe ihned s dopravcom    protokol o poškodení zásielky.
3. Nenechajte se dopravcom presvedčovat, že zásielka nieje dobre zaistená.

V prípade problémov zo Slovenskou poštou, pište na adresu info@FlorbalStore.sk . Do predmetu uveďte "Problém s prepravou", popište problém, uveďte kontakty na seba, číslo zásielky a číslo objednávky. Váš problém budeme rešit s dopravcom a oznamíme Vám další postup. Poškodené zásielky nemožu byt  vaša starosť a nesmie vám znepríjemňovat nakupovanie v našom obchode.

Reklamacie poškodeného tovaru

Prijemca zasielky je poviný si pri prevzatí zásielky pozriet a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky poznatelných poškodeniach, popr. zjavné a vo vnutri  poznatelné čiastočné ztraty zásielky toto poškodenie a ztraty reklamovat u zasielatela. O rozsahu poškodení alebo čiastočnej ztraťe obsahu zásielky musí byt zapisaný ihned zápis o škode. Zasielatel je poviný takýto zápis zapisať.
Ak nieje poškodenie alebo čiastočná ztrata obsahu zasielky pri jeho prevzatí  prijemcom viditelná, je príjemca zasielky poviny oznámit zasielatelovy vznik škody bez zbytočného odkladu predtim čo ju zistil, najnesor  do 3 pracovních dní odo dna doručení zasielky na telefonním čísle 00421 910 126 929.
Prijemca je poviný umožnit zasílatelovi, aby sa pred zapisaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.

K reklamacii je vo všetkých prípadoch nutné predložit:

  • reklamační protokol, kompletní zoznam častí výrobkov a kopia faktury.

Reklamacia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami  občianského zákoníka a zákonom na ochranu spotrebitela. V prípade zistení neodstranitelných vád tovaru (na základe písomného posudení autorizovaného servisného strediska, pokial  si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenení  za ten istý kus, prípadne vratená už zaplatená čiastka zpet.

Kupující  je poviný reklamovaný tovar  zaslat na adresu:
FlorbalStore.sk
Krimar s.r.o.
P.O.BOX 119
Čadca, 022 01

Po obdržaní výšie uvedených náležitostí, predavajucí zaháji reklamačné riadenie u zasíelatela. Zasielatel je poviný reklamaciu vyriešit  najneskoršie  do 30 dní od jeho uplatnení. Predávajucí dalej  informuje kupujucého najneskor do troch  dní od obdržaní vyjadrení o reklamacii od zasíelatela. Predávajucí nepreberá zodpovednost za škody vplyvajucé z chodu produktu, funkčních vlastností a škod z neodborného používania produktu, taktiež ako škod zposobených  chybnou manipulaciou. Na vady tochto povodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamacie Vás budeme vždy informovat - telefonicky, e-mailom.

Záruka vratenia peńazí za tovar

Aby ste nákupom na FlorbalStore.sk nepodstupovali vobec žiadné riziko, ponukame vám "Záruku vrátenia peńazí". Tuto záruku poskytujeme, pretože sme si vedomi, že pri nakupovaní cez internet si nemožete tovar poriadne prehliadnuť a tak lahko može príst k tomu, že si objednate niečo iné, než sťe si predstavovali.

Zistite že bezprostredńe po obdržaní tovaru,  vám nevyhovuje, máte možnost ho bez udaní dovodu vrátit. Peníaze vám budu čo najskorej  zaslané naspeť bankovním prevodom.

Podmienky pre vratení peńazí :
1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale, tak aby mohol byt dalej ponukaný zákazníkom.
2. Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru.
3. Vo vratenej  zásielke musí byť vložená kopia ústrižku z dobierkovej potvrdenky.
4. Vratíme vám len peniaze za tovar, a nie  poštovné. Zásielky dobierky nebudu prijaté.
5. Vždy do balíku napište, co žiadate, v prípadě vrácení tovaruí uveďte číslo Vašho účtu, na ktorý Vám vrátíme peniaze. Peniaze složenkou na adresu NEPOSÍLÁME.

Vratení tovar posielajte na adresu  :
FlorbalStore.sk
Krimar s.r.o.
P.O.BOX 119
Čadca, 022 01