Florbalstore.sk / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodne podminky  reklamacia tovaru  vratanie tovaru

vymena tovaru  adresa pro sk

 

Obchodné podmienky internetového obchodu FlorbalStore.sk

Obchodné podmienky internetového obchodu Florbasport.sk. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.FlorbalStore.sk. Podmienky blízo vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Krimar SK s.r.o.) a kupujúceho (zákazník).

Objednávka a uzavretie kúpne zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.FlorbalStore.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami (zaškrtne políčko v prvým kroku objednávky "Súhlasím s Obchodnými podmienkami internetového obchodu") ako aj reklamačným rádom a že s nimi súhlasia.
Objednávka je návrhom kúpne zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatie objednaného zbožie kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vypĺňanie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodanie zbožie je adresa uvedená kupujúcim v registračným formulári.
Vlastnícke právo ku zbožie predchádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenie kúpnej ceny, jeho prevzatím.
Vyplnením záväzné objednávky v rámci internetového obchodu www.FlorbalStore.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcim a o jeho nákupoch.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednané zbožie a dodať na adresu kupujúceho. Pri prevzatie zbožie od nášho prepravca obdrží kupujúci ku zbožie daňový doklad.
Všetky osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári sú dôverné pozri ochrana osobných údajov.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať zbožie a zaplatiť kúpnu cenu.
Predávajúci má právo od kúpne zmluvy (záväzné objednávky) odstúpiť, stane - li sa plnenie nemožným, nedohodne - li sa s kupujúcim na novom plnenie.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednané zbožie odoslané.
Kupujúci je povinný odobrať objednané zbožie a zaplatiť celkovú cenu. S celkovú cenou je zákazník zoznámený pri vyplňovanie objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku lebo vrátiť zbožie do 14 dní od doručenie.

Dodacie a platobné podmienky

Tovar môžete zaplatiť dvoma spôsoby:

  •  Vopred bezhotovostným prevodom z účtu
  • V hotovosti dobierkou pri prevzatie tovaru

Pokiaľ sa rozhodnete platiť v hotovosti, napokon tovaru obdržíte prostredníctvom dobierky. Pri odbere tovaru v hodnote presahujúci 60 € sa nezapočítava poštovné ani balné! (neplatí pro branky a mantinely).

Školy, organizacie, majú možnost po dohodě platit tovar prevodom na účet. Pri nákupu v celkové hodnotě od 60€ je poštovné zdarma.
Všetky balíky odoslané z tohto obchodu sú on-line sledované. Pri odeslani baliku Vam posleme cislo baliku s odkazem na on-line stránku, kde mozete slwdovat pohyb baliku.
Je samozrejmostí, že spolu s tovarem Vám bude dodaný doklad. Doba dodanie je asi 2 - 4 pracovných dní. Snažím sa vždy informovať kupujúceho za akú dobu bude tovar u nej doma.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru, výmena)

Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníku č. 367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatie tovaru. Pozor ! V našom obchodě platí rozšírená možnosť vrátit zboží do 30 dní ! Pokiaľ sa tak rozhodne, musia nepoškodene tovaru, bez známok užívanie (nadmerné odrenie spodnej časti čepele - posúdi FlorbalStore.sk) nebo opotrebovanie, v pôvodnom obalu (napr. nesmie strhnúť obal z omotávky) poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslanie). Po obdržanie vráteného zbožie predávajúci najneskôr do 10 dní zákazníkovi vráti späť odpovedajúci čiastku predom dohodnutým spôsobom (bankovým prevodom).

Podmienky pre vrátení peňazí:

Tovar musí byť neporušené v originálnom obalu, (napr. nesmie strhnúť obal z omotávky, nadmerné odrenie spodné časti čepele - posúdi FlorbalStore.sk) tak, aby mohlo byť ďalej ponúkané zákazníkom.
Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržanie tovaru.

Vrátime vám iba peniaze za tovar, nijako nie za poštovné. Zásielky dobierkou nebudú prijaté.

Podmienky pre výmenu tovaru:

·         Tovar na výmenu musí byť neporušený v originálnom obale, (napr. Nesmi byť strhnutý obal z omotávky, nadmerné odrenie spodnej časti čepele - posúdi FlorbalStore.sk) tak aby mohlo byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
·         Zákazník zašle tovar na svoje náklady, do balíku k tovaru priloží popis o výmene.
·         Vymenený nový tovar bude zákazníkovi zaslaný ZDARMA, budeme účtovať len poštovné 4 €

Vrátené tovaru zasielajte na adresu:

FlorbalStore.sk
Krimar s.r.o.
P.O.BOX 119
022 01 Čadca

Reklamačný rad

Prípadné reklamácie budú vybavenie v súladu s reklamačným rádom internetového obchodu www.FlorbalStore.sk a právnym rádom platným v SR.

Reklamácia doručovacích služieb

Pokiaľ k vám zásielka príde poškodená, postupujte, prosím, nasledovne:

Zásielku si vždy prehliadnete pred dopravcom.
V prípade poškodenie obalu (pokrkvaný, roztrhaný, rozmočený...) spíšte ihneď s dopravcom protokol o poškodenie zásielky.
Nenechajte sa dopravcom presviedčať, že zásielka nie je dobre zaistená.
V prípade probléme s Slovenskou poštou, píšte na adresu info@FlorbalStore.sk. Do predmetu správy uveďte "Problém s prepravou," popíšte problém, uveďte kontakty na seba, číslo zásielky a číslo objednávky. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime vám ďalší postup.
Nechceme, aby vám poškodené zásielky znepríjemňovali nakupovanie v našom internetovom obchode. Za dopravu sa platia veľa peňazí a je treba, aby tovar bol dopraven v poriadku.

Reklamácia chybného tovaru

Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatie zásielku prehliadnuť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky znateľných poškodenie, poprípade zjavnej a vnútri poznateľne čiastočné straty zásielky, tieto poškodenie a straty reklamovať u zasielateľa. O rozsahu poškodenie lebo čiastočné strate obsahu zásielky musí byť spísaný ihneď zápis o škode. Zasielateľ je povinný taký zápis spísať.
Nie je-li poškodenie lebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej predaním a prevzatím príjemcom zjavná, je príjemca zásielky povinný oznámiť zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu, napotom čo jej zistil, najneskôr do tri pracovných dní odo dňa doručenie zásielky na telefónnom čísle +421 910 126 929 nebo +420 603 443 638. Príjemca je povinný umožniť zasielateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.
K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť reklamačný protokol (jednoduchý popis, čo je na zbožie chybne), kompletný zoznam častí výrobku a kópii faktúry.
Reklamácia zbožie sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníku a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenie neodstrániteľné chyby zbožie (na základe písomného posúdenie autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zbožie vymenené za rovnaký kus, prípadne vrátene už zaplatená čiastka späť.

Reklamovany tovar zasílejte na adresu:

FlorbalStore.sk
Krimar s.r.o.
P.O.BOX 119
022 01 Čadca

Po obdržanie vyššie spomenutých náležitostí, predávajúci zaháji reklamačné riadenie u dodávateľa. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jeho uplatnenie.
Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do tri dní od obdržanie vyjadrenie o reklamáciu od dodávateľa. Predávajúci nepreberá odpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastnosťou a škôd z neodborného používanie produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipulácií. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamácie vás budeme vždy informovať telefonicky lebo emailom.

Adresa pre reklamáciu, vrátenie a výmenu tovaru

FlorbalStore.sk
Krimar s.r.o.
P.O.BOX 119
022 01 Čadca

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu FlorbalStore.sk sa zaväzuje rešpektovať súkromie všetkých svojich zákazníkov. Aby vám ale mohli byť ponúknuté kvalitné služby, je treba znať niektorá vaše osobné dáta. Tato dáta sú veď priveľa akurátne chránené pred zneužitím.
Požadované údaje - fyzická osoba
Každý zákazník musí pri registrácií uviesť údaje nutne k bezproblémovému vybavení objednávky. Je-li zákazník fyzická osoba, sú vyžadované nasledovné údaje:
meno a priezvisko
úplnú poštovú adresu, to je ulica, mesto, PSČ
minimálne jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, prípadne emailový
Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre jednoznačnú identifikáciu kupujúceho. Údaje sú používané k prijatie objednávky, realizácii a zaúčtovanie platby za nakúpené zbožie, za účelom správnej dodávky zbožie a ďalej pre komunikáciu so zákazníkom. Údaje sú uložené v databázy, pokiaľ užívateľ nepožiada o ich výmaz.
Požiada-li zákazník doručovanie objednávok na inú adresu, než implicitne uvedenú, môže uviesť alternatívny adresu pre dodanie tovaru.

Požadované údaje - právnická osoba

Vystupuje-li zákazník akoby právnická osoba, meľ by navyše uviesť tiež údaje o firme:

  • meno firmy
  • úplnú poštovú adresu tj ulica, mesto, PSČ
  • minimálne jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, prípadne emailový
  • kontaktnú osobu
  • IČ, DIČ a IČ DPH

Tieto údaje sú dôležité pre vyhotovenie daňového dokladu obvykle vyžadovaný oboma stranami a to včítane všetkých patričných náležitostí.
Všetky údaje o vašich doterajších nákupoch sú ukladané v zabezpečenej databázy a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje sú nutnej pre zaistenie dodávok zbožie, pokonávaní reklamácií a prípravu marketingových akcií.
Internetový obchod FlorbalStore.sk si priveľa vážia vašej dôvery a chránia vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Žiadne z týchto údajov nie sú poskytované ďalšom subjektom.

Súhlas s používaním osobných dát

Používaním internetového obchodu FlorbalStore.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie spomenutých podmienok.

Výmaz dát z databázy

Každý registrovaný zákazník bude naliehavo odstránený z databáze na základe žiadosti zaslané na adresu info@FlorbalStore.sk.

Zasielaní informačných zadelenie (newsletter)

Dodržiavame zákon č. 138/2002 Sb. a svoje ponuky zasielame iba zákazníkom, ktorí nám k tomu udelili svoj súhlas pri registrácii. Svoj súhlas môžete hocikedy zrušiť v administrácii osobných údajov a tým okamžite zastaviť zasielaní vyššie spomenutých informácií.
Pod pojmom informácia sa rozumie zasielaní aktuálnych zadelenie o mimoriadnych ponukách, zľavách a výpredajoch zbožie z našej ponuky.

Záverečne ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia vo znenie uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslanie elektronickej objednávky kupujúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetko ustanovenie obchodných podmienkach vo znenie platnom v deň odoslanie objednávky, tiež platnou cenu objednaného zbožie uvedenú v katalógu internetového obchodu www.FlorbalStore.sk, nebolo - li v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
Účastníci sa výslovne vo zmyslu ust. §262 odseku 1 obchodného zákonníku dohodli, že nie je - li podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a následovné.